Domowe odpady w alternatywne paliwo

>> piątek, 20 marca 2009

Amerykański koncern INEOS, trzecia największa firma z branży chemicznej, wynalazła metodę na przetwarzanie domowych odpadów w alternatywne paliwo, SRF (ang. Solid Recovered Fuel). Nowa technologia jest mniej szkodliwa dla środowiska niż produkcja tradycyjnych paliw. Technologia wynaleziona przez INEOS polega na podgrzewaniu odpadów do bardzo wysokiej temperatury, w której gwałtownie rozmnażają się bakterie produkujące etanol. Tak uzyskany związek chemiczny po oczyszczeniu może być wykorzystywany jako paliwo. Do produkcji etanolu mogą być użyte wszelkie rodzaje domowych śmieci, oraz odpady rolne. Nowa technologia pozwala też na obniżenie emisji dwutlenku węgla. Firma będzie gotowa do rozpoczęcia produkcji komercyjnej systemu do produkcji paliwa ze śmieci w 2010 roku.
Spodziewany jest wzrost wykorzystania paliw alternatywnych po wejściu w życie europejskich standardów CEN dotyczących produkcji i handlu paliwami tego typu. Tego rodzaju wysoko-kaloryczne paliwa mogą częściowo zastąpić inne paliwa w cementowniach, papierniach oraz elektrociepłowniach (również miejskich). Ostatnie badania potwierdziły efekt synergii mający miejsce w przypadku współspalania paliwa SRF i biomasy: dodatek paliwa SRF umożliwia wcześniejszy zapłon (głównie dlatego, że biomasa, w przeciwieństwie do paliwa SRF, zawsze zawiera pewną ilość wody), co z kolei zapewnia szybsze i bardziej efektywne spalanie, większą stabilność procesu oraz wydajność kotłów. Ponieważ tanie paliwo SRF jest często dostępne na rynku lokalnym, współspalanie z biomasą jest opcją atrakcyjną finansowo.

Czytaj dalej...

Najbardziej podziwiane firmy sektora chemicznego wg. Fortune

>> piątek, 13 marca 2009

Ranking World's Most Admired Companies w sektorze chemicznym, klasyfikacja końcowa:

 1. BASF 
 2. DuPont
 3. Praxair 
 4. Products & Chemicals
 5. Dow Chemical
 6. Bayer
 7. PPG Industries
 8. L'Air Liquide
 9. Mitsubishi Chemical
 10. Linde
 11. Akzo Nobel
 12. SABIC
 13. Sumitomo Chemical
 14. Evonik Industries
 15. LyondellBasell Industries

Czytaj dalej...

Wytłaczanie tworzyw sztucznych cz. 9/10

>> sobota, 7 marca 2009

9. Wydajność wytłaczania jednoślimakowego tworzyw sztucznych
Uproszczony model wytłaczania, uwzględniający jedynie strefę dozowania wytłaczarki, pozwalający na obliczenie wydajności wytłaczania (objętościowe natężenie przepływu), wyprowadza się przy założeniu iż:
 • różnica ciśnień na początku i na końcu strefy dozowania równa jest spadku ciśnienia na głowicy,
 • temperatura tworzywa wzdłuż strefy dozowania jest stała (proces izotermiczny),
 • lepkość pozorna tworzywa wzdłuż strefy dozowania jest stała.

Wydajność wytłaczania tworzyw sztucznychPlus, analiza ruchu tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki prowadzi do zależności, w której wydajność wytłaczania jest: sumą algebraiczną przepływów wleczonego, ciśnieniowego i szczelinowego. Zależność opisująca wydajność wytłaczania może posłużyć w optymalizacji np. geometrii ślimaka wytłaczarki (głębokość zwoju, kąt pochylenie linii śrubowej w strefie dozowania).
Masowe natężenie przepływu danego tworzywa np. w kg/s określa się z ilorazu objętościowego natężenia przepływu i objętości właściwej znajdowanej z wykresu p-V-T dla określonego ciśnienia i założonej temperatury w strefie dozowania.

A o tym było wcześniej:
1. Podstawy fizyczne procesu
2. Podstawy termiczne wytłaczania tworzyw sztucznych
3. Prędkość obrotowa ślimaka
4. Tworzywo zasilające jako czynnik chłodzący
5. Transport w strefie zasilania
6. Materiał jest największym kosztem
7. Koszty energii są relatywnie mało istotne
8. Ciśnienie na końcu ślimaka wytłaczarki

Materiały pochodzą z artykułu: The 10 (11) key principles of extrusion, napisanego przez Allan L. Griff a opublikowanego w Plastics Machinery and Auxiliaries w maju 2002 roku. Nie będzie to wierna kopia, ze swojej strony postaram się tak dobierać materiał aby był zrozumiały, może nie zaszkodzę.

Czytaj dalej...

Zużyta butelka PET i co dalej?

>> poniedziałek, 2 marca 2009

Jak ze zużytych butelek po coli otrzymać smar i nie tylko? Odpowiedz znajdziesz w Green Chemistry. Upraszczając potrzebne są zużyte butelki PET (politereftalan etylenu), reaktor, 7000C, a po 3 godzinach w wyniku wzrostu temperatury wzrost ciśnienia samoczynnie spowoduje powstanie węglowych kulek (ang. carbon microsphere) o średnicy od 2 do 10 μm o ekstremalnych właściwościach mechanicznych, oraz temicznych. Ważne podkreślenia proces wolny od jakichkolwiek katalizatorów czy innych substancji chemicznych. Sterując parametrami, np. obniżając temperaturę poniżej 7000C otrzymamy obszary geometrycznie większe, które mogą znaleźć zastosowanie w tuszach drukarkach, tonerach oraz technologii filtracji.
PS. Polacy wyrzucają do śmieci 1 mld złotych rocznie, suma zawiera m.in. odpady z tworzyw sztucznych, które mogłyby być powtórnie wykorzystane.

Czytaj dalej...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP