Posty

Piłeczki Antystresowe z Poliuretanu, czyli Antystresy

Obraz
Piłeczki antystresowe wykonane z poliuretanu (PU) to popularne gadżety, które pomagają zwalczać stres i napięcie, określane też jako Antystresy . W dzisiejszym wpisie na blogu dowiemy się więcej na temat poliuretanu, procesu produkcji piłeczek antystresowych oraz dlaczego są one takie skuteczne w łagodzeniu napięcia. Poliuretan (PU) - elastyczny polimer Poliuretan to polimer syntetyczny o wyjątkowych właściwościach, które sprawiają, że jest idealny do produckji piłeczek antystresowych. Jest on produktem reakcji chemicznej między dwoma głównymi składnikami: izocyjanianami z poliolami. Ten proces tworzy sieć trójwymiarowych łańcuchów polimerowych, co nadaje PU jego charakterystyczną elastyczność i sprężystość. Proces produkcji piłeczek antystresowych z PU Synteza poliuretanu: Proces rozpoczyna się od syntezy poliuretanu. Izocyjaniany i poliole są łączone podczas reakcji chemicznej. Dodatkowo, do mieszanki mogą być wprowadzane inne składniki, takie jak barwniki, aby nadać piłeczkom odpowi

Piłeczki Kauczukowe - Uniwersalna Zabawka

Obraz
Piłeczki kauczukowe , są małymi przedmiotami, najczęściej w kształcie piłki wykonanymi z elastycznego materiału znanego jako kauczuk. Warto poznać więcej szczegółów na temat tego fascynującego materiału oraz procesu produkcji piłeczek kauczukowych. W tym wpisie na bloga omówimy właściwości polimerów, proces wytwarzania piłeczek kauczukowych oraz ich zastosowanie, oczywiście jako zabawka.   Polimery i kauczuk Polimery to długie łańcuchy cząsteczek zbudowane z powtarzających się jednostek zwanych monomerami. Kauczuk, będący głównym składnikiem piłeczek kauczukowych, to polimer naturalny, który można znaleźć w mleku drzew kauczukowych. Chociaż może występować też kauczuk syntetyczny, takie jak kauczuki dienowe, a wsród nich polibutadien - najbardziej masowo stosowany kauczuk syntetyczny, oraz poliizopren  kosztowniejszy od polibutadienu, ale posiadający lepsze własności - zbliżone do kauczuku naturalnego. Kauczuk jest znany ze swojej wyjątkowej elastyczności i sprężystości, co czyni go id

Świat tworzyw sztucznych

Obraz
Żyjemy w świecie polimerów. Włosy, białko, cukry, celuloza, piasek, kamień, szyba, plastikowe miski, kubły, foliowe woreczki - wszędzie znajdziecie polimerowe struktury. Polimery przypominają nitkę. Gdybyśmy mogli zajrzeć w świat cząsteczek, zobaczylibyśmy długie łańcuchy, złożone z tysięcy połączonych ze sobą i powtarzających się elementów, czyli monomerów. Nasze włosy zbudowane są z polimerów naturalnych, ale można je także wytwarzać syntetycznie. W ten sposób otrzymujemy wszystkie tworzywa sztuczne i niektóre tkaniny. Kto nie słyszał o celuloidzie, silikonach, bakelicie, nylonie albo PCV, czyli polichlorku winylu, z którego produkuje się płyty gramofonowe i wiele innych. - Pierwsze polimery odkryto przypadkiem na plantacjach bawełny w XIX wieku. Ktoś wylał na bawełnę kwas azotowy i powstała nitroceluloza. Zauważono, że podgrzany materiał zaczyna się topić i że można formować z niego różne kształty. Operatywni przedsiębiorcy zaczęli więc produkować z niego kule bilardowe. Wielka kari

Metody analizy zagrożeń i szacowania ryzyka w PTS

Obraz
Metody analizy zagrożeń i szacowania ryzyka w przetwórstwie tworzyw sztucznych.  Podstawowe rodzaje analizy ryzyka to: metoda dedukcyjna, oraz metoda indukcyjna. W metodzie dedukcyjnej przewiduje się zdarzenie końcowe i szuka zdarzeń, które mogły doprowadzić do tego zdarzenia końcowego. W metodzie indukcyjnej zakłada się uszkodzenie elementu maszyny. Różniejsza analiza identyfikuje zdarzenia, które mogły być spowodowane tą awarią.  Do przykładowych metod systematycznej analizy zagrożeń i szacowania ryzyka, zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN 1050:1999 należą: wstępna analiza zagrożeń PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis), metoda “CO-GDY” (ang. WHAT – IF), metoda DELPHI, analiza rodzajów uszkodzeń i ich skutków FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis), symulacja defektów w systemach sterowania, metoda systematycznej analizy ryzyka MOSAR (ang. Method Organized for a Systematic Analysis of Risks), analiza drzewa błędów FTA (ang. Fault Tree Analysis). W szacowaniu ryzyka powinno się

ISO 9000 w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Normy  ISO 9000  są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności. Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością. Rodzina norm ISO serii 9000 składa się z 4 norm podstawowych: ISO 9000:2005 Quality management system – Fundamentals and vocabularypolski odpowiednik: PN-EN ISO 9000:2006(U) System zarządzania jakością –  Podstawy i terminologia ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirementspolski odpowiednik: PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością –  Wymagania ISO 9004:2000 Quality management systems – Guidelines for performance improvementspolski odpowiednik: PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością –  Wytyczne doskonalenia funkcjonowania ISO 19011:2002 Guidelines on Quality and/or Environmental Management Systems Auditingpolski odpowiednik: PN-EN ISO 19011:2003  Wytyczne dotyczące