Czy poli(chlorkek winylu) jest szkodliwy?

>> sobota, 22 sierpnia 2009

Podstawowym błędem popełnianym przy ocenie szkodliwości poli(chlorku winylu) jest utożsamianie jego właściwości z właściwościami: chlorku winylu, czyli monomeru do jego produkcji, oraz chloru.
Czyż nie prawdą jest, iż cząsteczki łącząc się w inne związki chemiczne zmieniają swoje właściwości? Utożsamianie PVC z chlorkiem winylu i alarmowanie o jego szkodliwości, porównać można by do alarmowania o szkodliwości poliwęglanów, ze względu na to iż synteza 1 mol bisfenolu A wymaga 1 mol fosgenu, bardzo przecież szkodliwego.
Czyż nie dobrym argumentem jest obojętność fizjologiczna i brak toksyczności poli(chlorku winylu) potwierdzona zastosowaniem w wielu wyrobach dla medycyny, takich jak dreny, cewniki, wzierniki, rurki do hemodializy, urządzenia do transfuzji krwi oraz worki na krew i płyny infuzyjne.
Przecież wszystkim tym wyrobom stawiane są bardzo rygorystyczne wymagania, które PVC spełnia.

Najczęstsze zarzuty stawiane PVC to:
1 z wyrobów PVC uwalnia się rakotwórczy chlorek winylu,
2 przy spalaniu PVC wydziela się chlorowodór i powstają dioksyny,
3 zawiera szkodliwe dodatki, w tym sole metali ciężkich,
4 nie wiadomo co robić ze zużytym PVC.

1 W żadnych warunkach z PVC nie tworzy się z powrotem monomer – chlorek winylu, VC. A jego ilość w wyrobach jest zwykle poniżej 0,5 ppm, czasy kiedy PVC zawierały dziesiątki bądź setki ppm monomeru należą na szczęście do przeszłości. Nie może szkodzić użytkownikowi wyrób z PVC praktycznie nie zawierający chlorku winylu. Nie stwierdza się obecności chlorku winylu w wodzie pitnej prowadzonej rurami z PVC, choć poziom wykrywalności jest obecnie na poziomie <10ppb.>
2 Przy spalaniu PVC wydziela się chlorowodór, HCl, tak zaczyna się rozkład łańcucha PVC. Przykład Japonii (w Polsce ze względu na brak spalarni emisja jest minimalna) gdzie 50% chlorowodoru pochodzi ze spalania PVC, jednak za pozostałe 50% odpowiedzialne są „inne śmieci”. Inne kwestią jest stosowanie kontrolowanej emisji gazów odlotowych. W świetle wyników badań, toksyczność dymu z palących się materiałów z PVC nie różni się szkodliwością dymów pochodzących ze spalania innych materiałów. Największym zagrożeniem dla człowieka jest i tak powstający w trakcie pożaru tlenek węgla.
W świetle przeprowadzonych badań, PVC, będąc nie jako na cenzurowanym, badano znacznie częściej niż inne polimery, nie stwierdzono zależności między obecnością PVC w odpadach a ilością tworzących się dioksyn, dla porównania, ilość wydzielających się dioksan (przy temperaturze spalania 9800C):
-w odpadach komunalnych bez PVC (zawartość Cl=0,39%) – 14-36 ng/Nm3 dioksyn,
-w odpadach komunalnych zawiarających PVC (zawartość Cl=1,15%) – 19-34 ng/Nm3 dioksyn.

Całkowite spalanie dioksan wymaga temperatury ok. 1000 0C, nowoczesne spalarnie zapewniają wystarczająco wysoką temperaturę, przede wszystkim w sekcji gazów odlotowych.
W warunkach naturalnych dioksyny, a właściwie ta toksyczna 2,3,7,8-tetra-chlorodibenzodioksyna zwana potocznie dioksyną, jak i 2,3,7,8-tetra-chlorodibenzofuran, powstają rocznie w ilościach rzędu setek kilogramów wskutek pożarów lasów. Ponadto źródłami dioksan są procesu spiekania rud, produkcji żelaza i stali, produkcja miedzi, procesy przetwarzania złomu metali nieżelaznych, procesy odlewnicze, spalanie paliw węglowych w instalacjach energetycznych i ciepłowniczych (także spalanie węgla i drewna w paleniskach domowych), składowanie u kompostowanie odpadów komunalnych oraz spaliny samochodowe. Uwaga! Dioksyna, właśnie ta szkodliwa jest także naturalnym składnikiem ludzkiej krwi, w stężeni kilku części na miliard.

3 Zarzutami szkodliwości obciąża się głównie stabilizatory zawierające metale ciężkie, takie jak kadm i ołów, oraz plastyfikatory stosowane w przetwórstwie PVC. Czy stabilizatory mogą się wymywać z wyrobów? Rzecz jest wiele dyskusyjna.
Dla PVC opracowuje się nowe, ekologiczne stabilizatory, m.in. modyfikowane stabilizatory Ca/Zn o znacznie poprawionej skuteczności.
Największą grupę plastyfikatorów stanowią ftalany, uznawane do tej pory za niebiodegradowalne, w świetle najnowszych badań ulegają w środowisku stopniowej degradacji bez widocznych szkodliwych skutków. Nie potwierdzone są hipotezy o efekcie estrogenowym mogącym być wynikiem obecności plastyfikatorów w wyrobach.

4 PVC jak każdy termoplast można powtórnie przetwarzać. Zużyte wyroby z PVC nadają się do recyklingu po rozdrobnieniu i oczyszczeniu, często stanowią połączenie z nowym materiałem, jako wewnętrzną warstwa rur, profili okiennych, etc, oszczędzając surowce (ropę, węgiel, lasy).
Część zużytych wyrobów z PVC spala się – wartość opałowa jest podobna do wartości dla gorszych gatunków węgla kamiennego.

Wytwarzanie porównywalnych opakowań z PVC i szkła oznacza z ekobilansu – jeśli wybierzemy PVC:
- 4 krotnie mniejsze zużycie wody,
- 3 krotnie mniejsze zużycie energii,
- 10-15 krotnie mniejsze zużycie surowców,
a także mniejsze skażenie środowiska (emisja pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki):
- 3 krotne odwietrzam
- 4 krotne wody,
- 5-6 krotne zmniejszenie odpadów w cyklu produkcyjnym.

Informację uzupełniające:
Chlorok winylu otrzymywany jest w procesie utleniającego chlorowania z etylenu i chloru w obecności tlenu, lub zbilansowanego chlorowania mieszaniny etylenu i acetylenu w obecności chloru. W latach 70 wciągnięty na listę substancji rakotwórczych, ponieważ okazało się, że przy wieloletnim kontakcie i przy dużej wrażliwsości indywidualnej może powodować raka wątroby. Stan dzisiejszy to produkcja w hermetycznych w pełni zautomatyzowanych instalacjach. Wartością progową przy stałej pracy z chlorkiem winylu (tj. 8 h dziennie, 40 h tygodniowo) jest stężenie w powietrzu wynoszące 5 ppm.
Chlor jest naturalnym składnikiem naszego środowiska. Pod względem rozpowszechnienia jest 11 spośród 107 znanych pierwiastków. Obecnie najwięcej chloru zużywa się do produkcji PVC. Znaczne ilości zużywa przemysł środków ochrony roślin, farmaceutyczny i procesy uzdatniania wody. Chlor jest wszechobecny na naszej planecie i w naszym środowisku w postaci licznych czasem bardzo złożonych związków, z których bardzo wiele jest niezbędnych do życia. Sól kuchenna NaCl w 60% składa się z chloru, rezygnacja z którego wiąże się z rezygnacji z uzdatniania wody za pomocą chloru, niezbędnych leków, które właśnie w postaci zawierającej chlor, jako chlorowodorki są łatwo przyswajalne.

Czytaj dalej...

Darmowe magazyny, ebooki, publikacje, raporty i inne powiązane z tworzywami

>> piątek, 14 sierpnia 2009

Od jakiegoś czasu w różnej konfiguracji i różnej lokalizacji pod tytułem: darmowe magazyny istnieje możliwość darmowej prenumeraty (w wersji papierowej lub elektronicznej) tytułów tematycznie powiązanych z tworzywami sztucznymi. Są to przede wszystkim, z zaznaczeniem, że wydawane w jez. angielskim (brak tłumaczenia opisu, wynika z jednoznaczności tytułu z tematyką):

Modern Plastics Worldwide 1. Modern Plastics Worldwide is the only plastics publication dedicated to covering global business management issues, key technologies, and the latest manufacturing management trends for the international plastics industry.
Topics range across all processes, including injection, extrusion, blowmolding, thermoforming, blown film, cast film, and compounding. Modern Plastics Worldwide also covers the latest technology developments in materials, design, equipment, processing, and applications from a business strategy perspective, marketing information on new markets, industry trends, economic influences, forecasts and more.
Wydawca: Canon Communications LLC

2. Injection Molding Magazine is the only publication devoted exclusively to the injection molding marketplace, consisting of custom and captive molders, contract manufacturers, OEM companies, part designers, moldmakers, and key members of the supply channel. Readers prefer IMM's editorial content as it provides them with "how-to" advice that contributes to their success.
Wydawca: Canon Communications LLC

 Reinforced Plastics3. For over 50 years Reinforced Plastics has been the first choice of moulders, fabricators and end-users as a comprehensive source of impartial and informed comment on the global composites industry. Their unique partnership with all the main industry players enables them to empower their readers with up-to-the-minute news on all aspects of the industry. They are totally committed to being the best in the business and maintaining the support of their readers and advertisers in the continuing challenges of their industry.
Wydawca: Elsevier Limited

Dodatkowo można polecić z oferty darmowych publikacji losowo wybrane:

Czytaj dalej...

RubPlast EXPO - Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy

>> wtorek, 11 sierpnia 2009

Już niedługo, a dokładniej…

18 - 20 listopada 2009
Expo Silesia, Sosnowiec

Poczuj moc najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski, sprawdź nasze możliwości!

Już w listopadzie, już po raz drugi – Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy – RubPlast EXPO. W tym roku, wydarzenie odbędzie się wspólnie z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki – HAPexpo . W całości zapowiada się atrakcyjna tematycznie kompilacja targowa, profesjonalna wystawa oraz podwójna szansa na pozyskanie nowego klienta!

RubPlast EXPO to:
- dokonała okazja do spotkania specjalistów z branży tworzyw sztucznych i gumy,
- niezależna platforma wymiany informacji oraz kontaktów w najbardziej uprzemysłowionym regionie Naszego kraju,
- ciekawe tematycznie konferencje, seminaria, bezpośrednie konsultacje z branżowymi ekspertami,
- profesjonalna obsługa i wysoki standard usług wystawienniczych.

Podczas targów zaprezentowane zostaną m.in.: maszyny i urządzenia dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, formy i narzędzia, tworzywa sztuczne, mieszanki gumowe, kompozyty, barwniki, technologie recyklingu, urządzenia oraz systemy peryferyjne. Swoją ofertę przedstawią także producenci i dystrybutorzy sprzętu informatycznego, firmy szkoleniowe, audytorskie i certyfikacyjne, instytucje branżowe, wydawnictwa specjalistyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe.

Przyłącz się do akcji:

Zgłoś swoją nowość!

Serdecznie zapraszamy Państwa do BEZPŁATNEGO zamieszczenia ZAPOWIEDZI O NOWOŚCIACH prezentowanych w trakcie Targów RubPlast EXPO. Nadesłane materiały zostaną zamieszczone w specjalnie wydzielonym rozdziale katalogu targowego oraz na stronie internetowej Targów, tam też szukaj więcej informacji.

Czytaj dalej...

Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki

>> wtorek, 4 sierpnia 2009

BHP przy obsłudze wtryskarki, plus krótkie procedury przezbrojenia i uruchomienia po zatrzymaniu w pigułce w części I. W części II bardziej oficjalnie, do wydrukowania i wywieszenia na hali.

Część I
INSTRUKCJA OBSŁUGI WTRYSKARKI
Maszynę może obsługiwać jedynie pracownik, posiadający odpowiednie kwalifikacje, który przeszedł szkolenie na stanowisku pracy.

Pracę należy rozpoczynać punktualnie, będąc wypoczętym, właściwie ubranym (ubranie robocze, buty robocze, nakrycie gotowy).
Przed przystąpieniem do pracy wysłuchał instruktażu zawodowego, udzielonego przez swojego bezpośredniego przełożonego na temat zadań w danym dniu roboczym.
Sprawdzić stan techniczny wtryskarki.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń, zgłosić swoje uwagi swojemu bezpośredniemu przełożonemu celem ich usunięcia, a po upewnieniu się, że zostały one zlikwidowane, przystąpić do obsługi wtryskarki, zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi, podaną w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) przez producenta, dostępną na stanowisku pracy.
Zawsze stosować bezpieczne metody pracy, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie, współpracowników czy otoczenia.

W razie awarii maszyny lub zaniku prądu, wtryskarkę wyłączyć spod napięcia poprzez naciśnięcie wyłącznika awaryjnego, oznaczanego kolorem czerwonym na pulpicie sterowniczym oraz wyłącznik główny w szafie sterowniczej.

Przezbrojenie i uruchomienie wtryskarki
Przed rozpoczęciem uruchomienia konieczne jest:
1. Sprawdzenie założeń produkcyjnych, wyrób - dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna tworzywo - zalecenia producenta odnośnie przetwarzania, własności termiczne, reologiczne (dostępne Karty Techniczne stosowanych tworzyw w zakładzie), forma – schemat chłodzenia i grzania, system grzanych kanałów, typ. maszyna – budowa, wyposażenie i programy technologiczne, wyposażenie stanowiska – system podawania surowca, system odbioru wyprasek, system zawracania odpadów.
2. Sprawdzenie wstępne formy (narzędziownia): funkcjonowanie GK, szczelność obwodów, chłodzenia, hydraulicznych, pneumatycznych, stan powierzchni formujących, odpowietrzeń.
3. Przygotować wtryskarkę, sprawdzić zasilanie w energię elektryczną, obieg wody chłodzącej, sprężonego powietrza, poziom oleju hydraulicznego.
4.Włączyć włącznik główny, sprawdzić „przegląd alarmów” usunąć przyczyny.
5. Włączyć silnik pompy.
6. Włączyć obiegu chłodzenia zasypu.
7. Włączyć grzanie cylindra i temperatury oleju.
8. Przeprowadzić kontrolę urządzeń zabezpieczających.
9. Założyć formę, uzbroić.
10. Ustawić punkty zerowe; formy, wyrzutnika, agregatu wtryskowego.
11. Wykorzystując program technologiczny rozpocząć pracę wtryskarki w cyklu półautomatycznym.
12. Skorygować parametry celem optymalizacji procesu.

Uruchomienie po zatrzymaniu
1. Sprawdzić i usunąć listę alarmów.
2. Przełączyć maszynę na pracę w tryb „manual”.
3. Sprawdzić i skorygować położenia, otwarcia formy, wypychacza, cylindra wtryskarki.
4. Przełączyć w pracę półautomatyczną.
5. Sprawdzić jakość otrzymanych wyprasek, pierwsze 2 cykle

Główne zadania obsługującego wtryskarkę
Kontrolować wyrób, zgodnie z wymaganiami na wyrób, odpowiednie zapisy odnotowywać w Kartach Realizacji Wyrobu.Na bieżąco uzupełniać surowiec w zasypniku, oraz materiały pomocnicze na wyrób. Materiały, wypraski, gotowe elementy i produkty, składować w pojemnikach dla tych celów przygotowanych.Odpady i braki składować w wyznaczonych i oznaczonych w tym celu pojemnikach.

Szczególną uwagę należy zwrócić
Nie dopuszcza się lekceważenia zasad i wytycznych podanych w technologii. Tarasować i zastawiać drogi komunikacyjne w firmie.
Powodować, aby na stanowisku było ślisko, mokro, aby wtryskarka była zanieczyszczona, brudna.
Zgodnie z Planami Zachowania Czystości w firmie, wykonać zadania przewidziane danej zmianie i pracownikowi.

Zabrania się
Dokonywania jakichkolwiek napraw w trakcie pracy maszyny.
Samowolnego dokonywania zmian w systemie kierowania i ustawiania wtryskarki, (cyklu pracy), maszyny.

Części II
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:
- Pracę rozpoczynać punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym., właściwie ubranym (ubranie robocze lub kombinezon, buty robocze, w zależności od potrzeb rękawice robocze, nakrycie gotowy),
- Wysłuchać instruktażu zawodowego, udzielonego przez swojego bezpośredniego przełożonego na temat zadań w danym dniu roboczym oraz fachowego i bezpiecznego obsługiwania wtryskarki,
- Sprawdzić stan techniczny wtryskarki, m.in. czy:
- spirale grzejne nie wystają poza obręb osłony grzałki,
- miejsca przyłączenia elementów grzejnych do kotłów zasilających są osłonięte ze wszystkich stron
- osłona jest wyłożona (od zewnątrz) materiałem izolacyjnym,
- kołki zasilające są zabezpieczone nasadką grzejną,
- Upewnić się, że:
- wszystkie dźwignie i przyciski sterownicze, uruchamiające wtryskarkę są w położeniu zerowym (wyłączone),
- osłony są założone we wszystkich ustalonych miejscach i są sprawne technicznie (nieuszkodzone),
- nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej,
- wyposażenie wtryskarki (forma) jest ustawiana właściwie i mocowana prawidłowo, jest kompletna, nieuszkodzona,
- Dokonać następujących wstępnych czynności:
- odkręcić zawory doprowadzające wodę chłodniczą na chłodnicę oleju i pozostałe punkty chłodzenia (stoły, narzędzia),
- podczas ruchu jałowego wtryskarki sprawdzić wszystkie mechanizmy, ich działanie i stan techniczny,
- uzupełnić surowiec w zasypniku,
- Usunąć ze stanowiska wszystkie zbędne przedmioty (materiały, narzędzia itp.) utrudniające normalną obsługę wtryskarki,
- Mieć świadomość, że wtryskowe formowanie to metoda produkcji kształtek z tworzyw sztucznych, głównie termoplastycznych czy szybko utwardzalnych duroplastów,
- W zależności od potrzeb przygotować do pracy:
- wtryskarkę tłokową lub
- wtryskarkę ślimakową
- Poprawnie oświetlić całe stanowisko robocze,
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek mankamentów lub zagrożeń, zgłosić swoje uwagi swojemu bezpośredniemu przełożonemu (mistrzowi) celem ich szybkiego usunięcia, a po upewnieniu się, że zostały one zlikwidowane, przystąpić do obsługi wtryskarki, zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi, podaną w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) przez producenta.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS REALIZOWANIA PRACY
PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:
- Zawsze stosować bezpieczne metody pracy, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie, współpracowników czy otoczenia,
- Po uzyskaniu właściwej temperatury, wtryskiwanego materiału, ustawić maszynę na realizację określonego cyklu pracy,
- Powodować, aby ustawienie cyklu pracy na wtryskarce, w zależności od konstrukcji narzędzia (formy), dokonywał przeszkolony pracownik (ustawiacz) lub mistrz,
- Dopilnować, aby wtryskiwanie surowca do formy odbywało się przy zamkniętej osłonie,
- Na bieżąco uzupełniać surowiec zasypniku,
- Przy wieloosobowej obsłudze wtryskarki, jej włączania dokonywać za wiedzą pozostałych pracowników.
- W przypadku pozostania wypraski w formie, wtryskarkę zatrzymać i wezwać dyżurnego pracownika zespołu remontowego lub narzędziowego,
- Obsługiwać wtryskarkę tylko przy właściwym oświetleniu całego stanowiska roboczego i maszyny,
- Do obsługiwania wtryskarki używać tylko przewidzianych dla tych celów (w technologii) narzędzi i pomocy warsztatowych,
- Powodować, aby podczas całego cyklu technologicznego, forma była cały czas utrzymywana w czystości,
- W razie awarii maszyny lub zaniku prądu, wtryskarkę wyłączyć spod napięcia poprzez naciśnięcie wyłącznika awaryjnego, oznaczanego kolorem czerwonym na pulpicie sterowniczym oraz wyłącznik główny w szafie sterowniczej,
- Powierzoną pracę wykonywać dokładnie, skupiając całą swoją uwagę na wykonywanych czynnościach,
- Po każdej wymianie elementu grzejnego, dokładnie zbadać odporność izolacji,
- Przy spuście uplastycznionego surowca, zachować szczególną ostrożność z uwagi na zagrożenia, które mogą wystąpić podczas tych czynności,
- Surowiec zasypywać stojąc na podeście, przeznaczonym dla tego celu,
- Narzędzia i pomoce warsztatowe układać na wyznaczanych dla tego celu miejscach,
- Materiały, wypraski, gotowe elementy I produkty, układać w pojemnikach dla tych celów przygotowanych,
- Odpady i braki układać w specjalnych pojemnikach i przekazywać do ich kruszenia dla ponownego wykorzystania,
- Każdy zaistniały wypadek przy pracy, natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu (mistrzowi),
- Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić miejsce jego powstania w takim stanie, w jakim wypadek się wydarzył, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego,
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do fachowego i bezpiecznego obsługiwania wtryskarki, zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego (mistrza) o wytyczne i wskazówki do dalszej pracy

CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI
PRACOWNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU WTRYSKARKĘ ZABRANIA SIĘ:
- Stosowania niebezpiecznych metod pracy przy obsłudze wtryskarki, stwarzając zagracenia dla siebie, współpracowników i otoczenia,
- Lekceważenia zasad i wytycznych podanych w technologii
- Tolerować, aby wtryskarka była zanieczyszczona, brudna,
- Powodować, aby na stanowisku było ślisko, mokro,
- Tarasować i zastawiać przejścia, drogi, dostęp do wyposażenia p.poż.,
- Obsługiwania wtryskarki po jej naprawie czy przeglądzie, bez sprawdzenia jej sprawności technicznej (przez ustawiacza, mistrza),
- Samowolnego dokonywania zmian w systemie kierowania i ustawiania wtryskarki, (cyklu pracy),maszyny
- Usuwania lub nie zamykania osłon,
- Zezwalania na obsługiwanie wtryskarki osobom postronnym,
- Wtryskiwania surowca do formy przy otwartej osłonie,
- Układania wyrobów (lub innych materiałów) na osłonie,
- Powodować, aby światło stwarzało możliwość tzw. "olśnienia" i utrudniało obsługiwanie wtryskarki,
- Używania narzędzi i pomocy warsztatowych uszkodzonych, niewłaściwych, niezgodnych z technologią
- Tolerować, aby spirale grzejne wystawały poza obręb osłony grzałki,
- Samowolnego wymieniania końcówki ustnika,
- Bagatelizować, gdy korki zasilające nie są zabezpieczone nasadką grzejną,
- Picia alkoholu na stanowisku pracy lub na terenie zakładu, brania udziału w niebezpiecznych "zabawach czy żartach" stwarzających zagrożenia także dla współpracowników czy otoczenia.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:

- Zamknąć zasypnik i spowodować, aby cylinder był opróżniony,i wyłączyć wtryskarkę spod napięcia,
- Zakręcić zawór dopływu wody, jednak nie wcześniej niż 0,5 godziny po zakończeniu pracy na wtryskarce
- Wtryskarkę i całe stanowisko oczyścić oraz uporządkować,
- Używane narzędzia i pomoce warsztatowe, po ich dokładnym oczyszczeniu, odłożyć na miejsce ich stałego przechowywania,
- Upewnić się, ze pozostawiona wtryskarka nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia,
- Opuścić stanowisko pracy po zakończeniu dnia roboczego.

UWAGI KOŃCOWE
PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY WTRYSKARKĘ POWINIEN:

- Zawsze dbać a higienę osobistą i schludny wygląd,
- Wiedzieć o tym, że wtryskarki to maszyny służące do produkcji nowoczesnych przedmiotów dla różnych gałęzi przemysłu i potrzeb indywidualnych w gospodarce domowej, stosunkowo bezpieczne w obsłudze, ale tylko przy przestrzeganiu podstawowych zasad dotyczących właściwego postępowania podczas korzystania z maszyny,
- Przestrzegać wszystkie zasady i przepisy podane wyżej, gdyż za ich niestosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności,
- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w wyżej podanej instrukcji przy obsłudze wtryskarki, zwracać; się, do swojego bezpośredniego zwierzchnika a dodatkowy instruktaż dla możliwości kontynuowania właściwego, fachowego i bezpiecznego obsługiwania maszyny.

Czytaj dalej...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP