Budowa strukturalna tworzyw i jej wpływ na konstrukcję formy i proces wtryskiwania

>> poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Wpływ rodzaju budowy strukturalnej tworzyw (amorficzna lub częściowo krystaliczna) na budowę i konstrukcję formy i przebieg procesu wtryskiwania.

Tworzywa termoplastyczne ze względu na strukturę możemy podzielić na amorficzną (bezpostaciową, nieuporządkowaną) lub częściowo krystaliczną (uporządkowaną) tzn. krystaliczną w pewnych obszarach, a w pozostałych amorficzną.

Tworzywa amorficzne

 • zmiany lepkości przy ogrzewaniu i ochładzaniu,
 • mały skurcz objętościowy stopu przy krzepnięciu wymagający zmniejszającego się ciśnienia docisku i krótkich czasów docisku,
 • przewężki możliwie małe,
 • mniejsza ilość ciepła odprowadzana przy chłodzeniu (mała entalpia),
 • konieczne są niższe temperatury usuwania wypraski dla uniknięcia deformacji,
 • możliwe stosowanie niskich temperatur formy ze względów ekonomicznych,
 • podwyższone temperatury formy zmniejszają naprężenia własne-termostatowanie zalecane przy wyrobach technicznych,
 • mały skurcz pierwotny i wtórny zastygniętej wypraski,
 • trwałość wyprasek zależy od zamrożonych naprężeń własnych.
Tworzywa częściowo krystaliczne
 • gwałtowne przejścia do stanu płynnego i odwrotnie szybkie zestalenie po przekroczeniu temperatury krystalizacji,
 • duże straty objętościowe przy krystalizacji i krzepnięciu stopu wymagające stałego, dużego ciśnienia docisku i długiego czasu drożności przewężki,
 • przewężki możliwie duże 0,5 - 0,75 grubości ścianki,
 • duża ilość ciepła odprowadzana przy chłodzeniu (duża entalpia),
 • wielostrefowy bardzo rozbudowany system regulacji temperatury,
 • możliwe są wysokie temperatury usuwania wypraski- poniżej temp. krystalizacji,
 • wysokie temperatury formy dla osiągnięcia właściwej krystalizacji w przypadku tworzyw technicznych,
 • niezbędne termostatowanie form przy produkcji wyrobów jakościowych,
 • możliwe stosowanie niskich temp. formy wyłącznie dla tworzyw szybkokrystalizujących PE, PP,
 • duży i zróżnicowany skurcz pierwotny i wtórny wyprasek,
 • własności wypraski zależą od osiągnięcia właściwego stopnia krystalizacji materiału.

Czytaj dalej...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP