Spawanie tworzyw sztucznych

>> wtorek, 24 lutego 2009

Spawaniem tworzyw sztucznych to łączenie uplastycznionych krawędzi za pomocą dodatkowego materiału w postaci pręta spawalniczego. Proces odbywa się bez nacisku wywieranego na łączone elementy.

Największe przemysłowe znaczenie ma proces spawania w strumieniu gorącego gazu przy użyciu prętów spawalniczych spełniających rolę spoiwa. Znajduje on zastosowanie głównie do spawania elementów z twardego poli(chlorek winylu) PVC, rzadziej poliolefin, poliamidów i polimetakrylanu metylu PMMA.
Najczęściej stosowanym nośnikiem ciepła jest sprężone powietrze, oczyszczone z oleju i wody. Do spawania tworzyw, podatnych na utlenianie w podw
yższonej temperaturze, używa się obojętnego gazu, zwykle azotu. Pręty spawalnicze są wykonywane z tego samego tworzywa co łączone elementy. Jedynie do spawania polimetakrylanu metylu stosuje się również pręty wykonane z zmiękczonego PVC. Umożliwiają one uzyskanie większej wytrzymałości łączenia niż pręty z PMMA.

Opracowane na podstawie: Spawalnictwo

Czytaj dalej...

Wytłaczanie tworzyw sztucznych cz. 8/10

8. Ciśnienie na końcu ślimaka wytłaczarki

Wartość ciśnienia na końcu ślimak wytłaczarki odpowiada wartości oporów przepływu przez elementy znajdujące się za ślimakiem, np. sito, głowica, etc. Zależy nie tylko od geometrii tych elementów, ale także od temperatury, która wpływa na lepkość oraz wydajność wytłaczania. Nie zależy od geometrii ślimaka wytłaczarki, ale geometria ma wpływ na temperaturę, lepkość oraz wydajność wytłaczania.

W wytłaczaniu jednoślimakowym wyższe ciśnienie na końcu ślimaka wpływa z jednej strony na lepsze mieszanie w strefie dozowania, a z drugiej na większy pobór energii w konsekwencji wyższą temperaturę stopu. W wytłaczaniu dwuślimakowym ciśnienie nie determinuje efektywności mieszania.

Przy prod
ukcji rur uwzględniając zastosowanie torpeda oraz rozdzielenie przepływu w
ymagane jest wyższe ciśnienie w celu powtórnego połączenia, nie spełniając tego warunku może spowodować osłabienie linii łączenia.

Pomiar ciśnienia ma końcu ślimaka jest ważny ze względów bezpieczeństwa, w ekstremalnych przypadkach, może spowodować uszkodzenie elementów głowicy, np. śrub w konsekwencji zagrożenie życia.

A o tym było wcześniej:
1. Podstawy fizyczne procesu
2. Podstawy termiczne wytłaczania tworzyw sztucznych
3. Prędkość obrotowa ślimaka
4. Tworzywo zasilające jako czynnik chłodzący
5. Transport w strefie zasilania
6. Materiał jest największym kosztem
7. Koszty energii są relatywnie mało istotne

Materiały pochodzą z artykułu: The 10 (11) key principles of extrusion, napisanego przez Allan L. Griff a opublikowanego w Plastics Machinery and Auxiliaries w maju 2002 roku. Nie będzie to wierna kopia, ze swojej strony postaram się tak dobierać materiał aby był zrozumiały, może nie zaszkodzę.

Czytaj dalej...

Prywatyzacyjne wizje - przemysł chemiczny

>> poniedziałek, 16 lutego 2009

Jako ciekawostka, wizje prywatyzacyjne polskiego przemysłu chemicznego przedstawione w opinii isic.com pod tytułem: Zapaść prywatyzacyjna polskiego przemysłu chemicznego – Spóźnić się na pociąg w oryginale Privatization near to collapse in Poland's chemical sector - Missed the boat. Z tego samego źródła informacja wcześniejsza: Prywatyzacja 19 przedsiębiorstw polskiego przemysłu chemicznego do 2011 roku - Prywatyzacyjna polka tytuł Poland to privatize 19 chemical companies by 2011 - The privatization polka.

Czytaj dalej...

Polietylen z trzciny cukrowej

>> niedziela, 15 lutego 2009

Ostatnie inwestycje na polu wykorzystania odnawialnych źródeł do produkcji polietylenu z etylenu pozyskiwanego z trzciny cukrowej to dwie instalacje w Brazylii:

  • Braskem (twórca technologii) koszt 500 milionów $, zdolności produkcyjne 200 tysięcy ton/rok, planowane uruchomienie koniec 2009 roku,

  • Dow Chemicals wspólnie z Santelisa Vale SA, koszt 1 miliard $, zdolności produkcyjne 350 tysięcy ton/rok, planowane uruchomienie rok 2011.

Czytaj dalej...

Materiał nienewtonowski dilatantny a tak naprawdę Myśląca Masa

>> niedziela, 1 lutego 2009

Weekendowo, niepoważnie, nieodpowiednio do wieku. Jeszcze raz o tym samym, ale na jakże innym przykładzie. Handlowo nazywa się to Clever Putty (Myśląca Masa), chemicznie to mieszanina polidimetylosiloksanu (ang. polydimethylsiloxane, PDMS) (polimer, zbudowany z naprzemiennie ułożonych atomów krzemu i tlenu w łańcuchu głownym, oraz grup metylowych (-CH3)) oraz kwasu bromowego, mechanicznie/reologicznie materiał nienewtonowski a dokładniej dilatantny (zagęszczany ścinaniem). A tak naprawdę kto na to zwraca uwagę? ważne, że rzucone odbija się (ciało sprężyste)…


rozciąga się rozciągane wolno, łamie rozciągane szybko (płyn dilatantny), pozostawione „płynie” (ciecz lepka).

A mechanizmy? Wynikają przecież z budowy cząsteczkowej materii. Nie omawiane a istotne są właściwości określane jako zagęszczanie ścinaniem, czyli wzrost lepkości ze wzrostem szybkości ścinania. Można to kupić w formie gotowej zabawki Myśląca Masa lub zaopatrzyć się bezpośrednio u producenta mieszanki Dow Corning 3179 Dilatant Compound (składniki dodatkowe to napełniacze, pigmenty, itd.) a można zrobić samemu…

Czytaj dalej...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP