Biopolimer raz twardy raz miękki pomocny w rejestracji pracy mózgu

>> niedziela, 29 czerwca 2008

Naukowcy z Case Western University inspirowani przez występujące w naturze strzykwy-holothuroidea (ang. sea cucumber) opracowali biopolimer, który zmienia swój stan z twardego w miękki w obecności wody. Prace ukierunkowano na możliwość zastosowania tworzywa w rejestracji aktywności pracy mózgu (leczenie m.in. choroby Parkinsona) celem zastąpienia elektrod metalowych, które w kontakcie z delikatną tkanką mogą powodować uszkodzenia.
Idealnym modelem okazały się wspomniane strzykwy w momencie zagrożenia ich skóra staje się twarda i stanowi pancerz ochronny niedostępny dla napastnika. Skóra strzykw to sieć włókien celulozowych kurczących się i rozprężających w zależności od stanu zagrożenia odpowiednio stając się twarda lub miękka.

Odizolowano sztywne włókna celulozy z osłanic-tunicata, których skóra przypomina skórę strzykw i połączono z elastycznym tworzywem. Włókna celulozowe ze względu na grupy hydroksylowe wiążą się ze sobą a ze względu na brak innych cząstek zawierających wodór tworzą sieć. W celu rozerwania wiązań wstrzyknięto rozpuszczalnik na bazie wody wprowadzając konkurencyjne grupy wodorowe. W odpowiedzi włókna celulozy łączą się z wodnym roztworem. Gdy woda wyparowuje włókna łączą się ponownie, stając się sztywne.
Materiał w stanie sztywnym można przyrównać ze względu na właściwości do polistyrenu, w stanie elastycznym przypomina gumę.
Włókna celulozy mogą być pozyskiwane z innych źródeł np. z drewna lub bawełny.

Czytaj dalej...

Lepkość właściwa

>> wtorek, 24 czerwca 2008

Zderzają się pojęcia, oraz zależności wiążące masę cząsteczkową (rozkład masy cząsteczkowej) oraz lepkość a odniesione będą do zastosowań politereftalanu etylenu, PET. Lepkość właściwą (ang. intrinsic viscosity), I.V wyznaczamy badając lepkość rozpuszczalnika, oraz roztworu polimeru pozpuszczonego w tym rozpuszczalniku. Jak interpretować parametr, I.V. wzrost masy cząsteczkowej wiązany jest ze wzrostem długości łańcuchów polimeru, w konsekwencji wzrostem lepkości właściwej, I.V., idąc dalej sztywności. I tak I.V. determinuje zastosowanie polimeru, do określonej aplikacji, czyli dla I.V.:

• 0,40-0,60 dl/g włókna
• 0,76-0,84 dl/g butelki
• 0,85-1,05 dl/g wytłaczanie

Wiedząc jakie są zależności możemy dla naszego zastosowania wybrać odpowiedni granulat. I tak np. stosując technologię wtrysku z rozdmuchem, ISBM, produkując butelki do napojów gazowanych zastosujemy polimer z wysokim I.V. (0.82 – 0.84 dl/g), istotna jest sztywność butelki. Przy produkcji opakowań kosmetycznych, o skomplikowanych kształtach, należy wybrać materiał z niskim I.V. bardziej płynny, dający lepsze odwzorowanie szczegółów.

Czytaj dalej...

Biopolimerowe telefony

>> niedziela, 22 czerwca 2008

Samsung Electronics wprowadza dwa modele telefonów komórkowych przyjaznych środowisku są to W510 oraz F268.
Wpis znalazł się przede wszystkim ze względu na zastosowanie na obudowy telefonów biopolimerów produkowanych z kukurydzy. Co więcej, model W510 jest wolny od metali ciężkich, ołowiu, rtęci i kadmu, ale to powinno być już normą. Model F268 od polichlorku winylu, PVC oraz uniepalniaczy bromowych, BFRs. Plany firmy obejmują całkowite wyeliminowanie, PVC oraz BFRs do 2010, ze wszystkich produktów.

Warto wspomnieć o dokonaniach innych producentów elektroniki na polu zastosowania biopolimerów. Nokia z modelem 3110 Evolve, 50% obudowy to polilaktyd, polikwas mlekowy, PLA, 60% materiałów pochodzi z recyklingu.
Badania Fujitsu Laboratories, Ltd. i Toray Industries, Inc. pozwoliły na zastosowanie PLA, oraz blendów PLA/PC w obudowach laptopów, co dalej, wraz z Arkema testuje poliamid 11, bazującego na roślinnym oleju rycynowym.

Czytaj dalej...

Właściwości lepkosprężyste tworzyw sztucznych cz. 2/2

>> środa, 18 czerwca 2008

W kwestiach technicznych, jeszcze raz, film Rheological Behavior of Fluids jest dostępny na stronach Massachusetts Institute of Technology jako odtwarzacz wymagany jest cz. 1/2 zjawiska związane z właściwościami lepkosprężystymi tworzyw sztucznych, czyli efekty Weissenberga i Barusa.

Efekt Weisenberga w trakcie przepływu ścinającego między dwoma współosiowymi cylindrami występuje charakterystyczne podnoszenie się powierzchni swobodnej płynu nie-newtonowskiego, czyli stopionych polimerów. To samo zjawisko występuje w trakcie mieszania farb i lakierów, a nie jest obserwowane dla płynów newtonowskich, np. wody.

Efekt Weisenberga jest wynikiem generowania podczas przepływu ścinającego dodatkowych naprężeń, naprężeń normalnych.


Efekt Barusa polega na rozszerzaniu strugi u wylotu z głowicy. W przypadku stopionych polimerów efekt ten jest bardzo duży, charakteryzowany stopniem rozszerzania czyli stosunkiem średnicy strugi do średnicy wylotu głowicy i wynosi 1,2-2,5. Zależy od natężenia przepływu, geometrii narzędzia, przede wszystkim stosunku długości do średnicy, oraz właściwości tworzywa, występuje w mniejszym stopniu np. dla bimodalnego polietylenu o czym niedługo. Tak jak efekt Weisenberga efekt Barusa wynika z niezerowych różnic naprężeń normalnych.

Czytaj dalej...

Pierwszy polimerowy banknot, uzupełnienie

>> poniedziałek, 16 czerwca 2008

W uzupełnieniu postu o pierwszym polimerowym banknocie, cała historia wydarzyła się w 1988r. w Australii. Do 2004r. banknoty wprowadzono do obiegu w 22 krajach przykłady poniżej. W niektórych krajach, np. w Australii, Rumunii, Wietnamie polimerowe banknoty są jedynymi jakie funkcjonują.


1990 Singapore

1991 Papua New Guinea

1991 Western Samoa

1993 Kuwait

1994 Indonesia

1996 Brunei Darussalam

1996 Thailand

1998 Malaysia

1998 Sri Lanka

1999 New Zealand

1999 Northern Ireland

1999 Romania

1999 Taiwan

2000 Bangladesh

2000 Brazil

2001 China

2001 Solomon Islands

2001 Vietnam

2002 Mexico

2002 Nepal

2003 Zambia

2004 Chile

Czytaj dalej...

Wytłaczanie tworzyw sztucznych cz. 2/10

>> czwartek, 5 czerwca 2008

Druga część rozpoczętego cyklu: wytłaczanie tworzyw sztucznych.

2. Podstawy termiczne wytłaczania tworzyw sztucznych
Tworzywa termoplastyczne przy ogrzewaniu przechodzą ze stanu stałego w ciekły a przy chłodzeniu odwrotnie, zmiany te mogą zachodzić wielokrotnie. Z tego wynika, iż termoplasty mogą być wielokrotnie przetwarzane, jak najbardziej metodą wytłaczania.
Skąd pochodzi energia powodująca topnienie tworzywa? Albo z grzałek zainstalowanych wzdłuż cylindra, oraz na głowicy, albo z energii dostarczonej przez silnik elektryczny. I właśnie energia wprowadzona w wyniku ruchu obrotowego ślimaka wytłaczarki jest rozpraszana (w wyniku tarcia) i zamieniana na ciepło i przyczynia się do przyrostu temperatury tworzywa, w większym stopniu niż energia. Źródło energii z grzałek będzie miało wpływ dla: procesu prowadzonego przy niskich obrotach ślimaka, wysokich temperaturach uplastycznienia tworzywa oraz przy wytłaczaniu powlekającym. Wpływ ten dla pozostałych procesów wytłaczania jest mniejszy niż możemy się spodziewać, więcej o tym w cz. 11/10

Pozdrawiam wszystkich trzymających kciuki, 8.06.1008, 20:45

Czytaj dalej...

Zwierzęce "waste" mają szanse stać się biodegradowalnym tworzywem

>> wtorek, 3 czerwca 2008

Cała historia pochodzi z University of Waikato. Tytuł mówi dużo, w oryginale Animal waste gets chance to become biodegradable plastic. Zabrakło słowa, “waste” czyli np. mączka z krwi, pierze. Jedynym komentarzem będzie cytat:

„białko to polimer…może być zamienione w tworzywo”.

The new process, developed over two years by University of Waikato chemical engineer Dr Johan Verbeek and Masters student Lisa van den Berg, can turn animal protein waste like blood meal and feathers into a biodegradable plastic using industry-standard plastic extrusion and injection moulding machinery.

A process developed at the University of Waikato will allow animal waste to be turned into useful and biodegradable plastic.

"Proteins are polymers so we know they can be turned into plastics," Dr Verbeek said. "Plant proteins successfully been used to make bioplastics, but animal protein has always ended up gumming up the extruder. The process we've developed gets round that problem. People said it couldn't be done, but we did it!"

It's a source of plastic that doesn't rely on petroleum, so we also see it potentially being blended with conventional plastics to reduce the total petroleum load.


Plastic Fantastic - University of Waikato scientist Dr Johan Verbeek says the bioplastic created from animal protein waste can be used for plastic sheeting.


PS. Mieliśmy serię dwóch postów po angielsku, nie mogłem się powstrzymać.

Czytaj dalej...

Pierwszy polimerowy banknot

Już nie tylko plastikowe karty ale i plastikowe banknoty.

For hundreds of years, banknotes have been made from rag-based paper. Today, banknote issuers are faced with the challenge of increasingly sophisticated counterfeiting techniques and there are serious doubts that paper remains a viable material for secure banknotes.
CSIRO’s expertise in polymer and synthetic chemistry was used to develop a non-fibrous and non-porous plastic film, which the banknotes are printed on. This substrate gives high tear initiation resistance, good fold characteristics and a longer lifetime than paper.
The substrate and the specially-developed protective overcoat prevent the absorption of moisture, sweat and grime so that the polymer banknotes stay cleaner.
CSIRO has also developed a variety of overt and covert security features for use on polymer banknotes. These security features are produced from a combination of spectroscopic techniques, synthetic chemistry, nanotechnology, surface science microstructure manipulation and polymer chemistry.

Czytaj dalej...

Nagrody i wyróżnienia - Plastpol 2008

Zamieszczam listę nagrodzonych wystawców na targach Plaspol 2008 w niżej wymienionych kategoriach.

Wyróżnienia Targów Kielce

W kategorii: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych:

za proekologiczny zakład marki SOREMA do recyklingu PET dla MAR-PACK Wytwórnia Opakowań z Folii, Maszyny z Chwaszczyna
za wtryskarkę MICROJECT dla ADAPT PLASTICS z Francji
za wtryskarkę CREATOR CI- 125E dla FOMPOL Sp. z o.o. z Katowic

W kategorii: Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa tworzyw sztucznych:

za elektryczny napęd dysz zamykanych igłowo w systemie GK dla KONEK PSN z Bydgoszczy
za ręczne urządzenie spawające LEISTER WELDPLAST S2 dla LEISTER PROCESS TECHNOLOGIES z Kaegiswil, Szwajcaria

W kategorii: Tworzywa i środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw sztucznych

za Tarnamid T T-30 MHLS na siedziska stadionowe dla Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach

W kategorii: Wyroby z tworzyw sztucznych i ich zastosowanie

za opakowania z folii kompostowalnej - Biofolia dla BIOERG Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej

W kategorii: Techniki specjalne

za system szybkiego prototypowania Formiga P100 dla BIBUS MENOS Sp. z o.o. z Gdyni
za biznesowo-informacyjny portal www.plastech.pl dla PLASTECH Paweł Wiśniewski z Torunia
za zintegrowany system pomiaru obiektów trójwymiarowych ScanBright dla SMARTTECH Sp. z o.o. z Łomianek
za program do symulacji procesu wtrysku Cadmould 3D-F (w języku polskim) dla WADIM PLAST z Michałowic

Medale Targów Kielce: W kategorii: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych:

za wtryskarkę elektryczną E-MAX dla ENGEL POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy
za wtryskarkę elektryczną Zhafir Venus 2300/750h dla DOSPEL PLASTICS z Częstochowy
za zintegrowaną modułową linię do wytłaczania profili dla FRIUL FILIERE S.p.A. z Buia(UD) Italy
za wtryskarkę BOY 22A z „czystą” przestrzenią formującą dla WADIM PLAST (przedstawiciel firmy Dr.Boy)

W kategorii: Techniki specjalne:

za komputerowy system nadzoru produkcji i gospodarki narzędziowej – ProSeS dla DOPAK Sp. z o.o. - PROSES

Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację stoiska

DOPAK Sp. z o.o. - Wrocław
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. - Kędzierzyn-Koźle
BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sprzedaż Sp. z o.o. - Płock
ALBIS POLSKA Sp. z o.o. - Poznań
GRAFE POLSKA Sp. z o.o. - Lubliniec
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. – Tarnów
TISZAI VEGYI KOMBINAT RT - Hungary oraz SLOVNAFT A.S. - Slovak Republic
ASSOCOMAPLAST z Włoch
GABRIEL-CHEMIE BOHEMIA s.r.o.- Czech Republik oraz GABRIEL-CHEMIE POLSKA Sp. z o.o. - Pruszków
BOREALIS AG - Austria
Polimeri Europa Polska Sp. z o.o. - Warszawa oraz
DUNASTYR Polystyrene Manufacturing
C.Co.Ltd - Budapest/Hungary

Medale Targów Kielce za aranżację stoiska:

ARBURG POLSKA Sp. z o.o. - Opacz gm. Michałowice
TOTAL PETROCHEMICALS - Warszawa

Czytaj dalej...

Właściwości lepkosprężyste tworzyw sztucznych cz.1/2

>> niedziela, 1 czerwca 2008

Wykorzystam klatki z filmu Rheological Behavior of Fluids, który jest dostępny na stronach Massachusetts Institute of Technology, wymagany odtwarzacz Realplayer. Film będący doskonałym wprowadzeniem do opisu właściwości płynów nienewtonowskich, jakimi są stopione polimery. Zawiera szereg doświadczeń, których zrozumienie jest kluczem do przetwórstwa tworzyw sztucznych, gdzie te właściwości się ujawniają.
Oczywiście sam film to podstawa, jego historia sięga końca lat 60-tych (podstawy mechaniki płynów i reologii się nie zmieniają), nie jest krótki trwa przeszło 22 minuty, ale warto go obejrzeć i nie tylko raz.
Jak dobrze się wsłuchać uda się znaleźć odpowiedzi z następujących dziedzin i konkretnych problemów: mechaniki płynów, reologii, płynów newtonowskich, nieewtonowskich (z granicą płynięcia i bez, rozrzedzanych ścinaniem czyli pseudoplastyczych i zagęszczanych dilatantnych), zjawisk lepkosprężystych, efektu Weissenberga, efektu Barusa, oraz efektów czasowych.

Lepkospręzystość to jednoczesne występowanie właściwości lepkich i sprężystych. Właściwości lepkie są związane z odkształceniami nieodwracalnymi pod wpływem działania siły, zwiększając się z czasem. Właściwości sprężyste są związane z występowaniem odkształceń odwracanych pod wpływem działania siły, które zanikają natychmiast po jej odjęciu. Lepkość już wiemy co to jest. Sprężystość jest miarą zdolności materiału do powrotu po odkształceniu.

Tworzywa sztuczne wykazują właściwości ciał stałych i cieczy w zależności od skali czasu (wynika to z budowy cząsteczkowej materii). Miarą lepkospreżystego zachowania się materiału w danym procesie przetwórstwa jest stosunek czasu charakterystycznego materiału do czasu charakterystycznego tego procesu określa to tzw. liczba Debory.

Wracając do filmu, pierwszy przykład pokazuje jak ważna jest skala czasu, kulka (materiał lepkosprężysty, a dlaczego to poniżej) przy bardzo krótkim czasie procesu zachowuje się jak sprężyste ciało stałe (liczba Debory dąży do nieskończoności).


Przy długim czasie charakterystycznym procesu kulka zachowuje się jak ciecz lepka (liczba Debory dąży do zera).
W cz. 2/2 opiszę zjawiska związane z właściwościami lepkosprężystymi, czyli efekty Weissenberga i Barusa.

W kwestiach technicznych, film jest dostępny na stronach Massachusetts Institute of Technology jako odtwarzacz wymagany jest Realplayer. Wystarczy zapisać na dysku a potem wystartować.

Czytaj dalej...

Plastpol 2008

Nie będzie podsumowania, statystyk ani nawet własnych przemyśleń. Biję się w pierś wynika to z mojego nie najlepszego przygotowania do największej imprezy z myślą przewodnią przetwórstwo tworzyw sztucznych. Tylko dwa zdjęcia, tematyka, która ostatnio mnie coraz bardziej zajmuje, czyli wytłaczanie tworzyw sztucznych, a dokładniej wytłaczarki jednoślimakowe. Zdjęcie umieszczone niżej maszyny z ZMCh Metalchem Gliwice, jedna z maszyn wyposażona w silnik synchroniczny wysokomomentowy (ang. high torque motor).

PS. Jeżeli nie ja to może doczekam się relacji innych do czego zachęcam.

Pozdrawiam Dzieci.

Czytaj dalej...

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP